Algemene voorwaarden

2021

Abonnementen en lessenkaarten

1. Een abonnement voor 1x per week is een maand geldig, voor een aantal van vier lessen. De vijfde les is alleen voor als er die maand vijf lessen binnen jouw termijn vallen en is niet mee te nemen naar de volgende maand

2. Een onbeperkt abonnement is een maand geldig voor een onbeperkt aantal lessen

3. Een tien lessenkaart is vier maanden geldig en bevat tien lessen, te boeken op het moment dat het jou uitkomt

4. Een abonnement of kaart is persoonsgebonden

5. Een losse les is een maand geldig en kan worden gebruikt voor 1 yogales

6. Bij een abonnement voor 1x per week is het mogelijk om een gemiste les binnen twee maanden in te halen, onder voorwaarde dat er een actief abonnement op jouw naam staat

Betaling

7. Betaling van abonnementen en kaarten dient altijd voorafgaande aan de periode gedaan te worden

8. Voor het betalen van een privéles of een Body  & Mind sessie ontvang je een betaalverzoek, of indien gewenst een factuur. Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden, na deze periode kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden

9. Betaling van een cursus dient altijd voorafgaande aan de startdatum te geschieden

10. Heeft u moeite met het betalen van het volledige cursusbedrag in één keer, vraag dan naar de mogelijkheid om in twee delen te betalen

Aansprakelijkheid

11. Relax! aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele blessures of schade aan materiaal tijdens de lessen of cursussen

12. Bij Relax! geven alleen gediplomeerde docenten les, wij zorgen ervoor dat de houdingen op een veilige manier beoefend kunnen worden. Het is echter jouw verantwoordelijkheid om goed te luisteren naar de instructies van de docent en naar de signalen van jouw lichaam en de oefeningen zorgvuldig uit te voeren

13. Bij twijfel of meedoen met een les of cursus verstandig is, raadpleeg dan een arts

14. Blessures of andere fysieke klachten dienen voorafgaand aan de les gemeld te worden bij de docent, zodat er rekening mee gehouden kan worden

Aanmelden / afmelden en uitval

15. Aanmelden voor een les kan tot 2 uur van tevoren

16. Afmelden voor een les kan tot 2 uur van tevoren

17. Een les gaat door bij minimaal 3 deelnemers

18. Als een les komt te vervallen ontvang je 2 uur van tevoren bericht via de email

19. Annuleren van privélessen en Body & Mind sessies kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Na deze termijn wordt er 50% van het tarief in rekening gebracht

20. Afmelden voor cursussen kan tot 10 dagen van tevoren, na deze termijn wordt er 50% van het tarief in rekening gebracht

21. Bij het tussentijds afbreken van een cursus door de deelnemer zelf komt het recht op restitutie van het cursusgeld te vervallen

22. Op feestdagen komen alle lessen te vervallen

23. Bij sluiting van Relax! door zomervakantie worden de vervaldata van abonnementen en lessenkaarten aangepast.

Gedrag

24. Van de deelnemers wordt een respectvolle houding gevraagd naar docent en mededeelnemers

25. Relax! behoud zich het recht om deelnemers te weigeren indien er storend of respectloos gedrag wordt vertoond in lessen of cursussen